IMG_0722.JPG

UURROOSTER SCHILDE

 

Do 20.15 - 21.30: Kundalini Yoga 

Do 19.00 - 20.00: Yin Yoga